امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بارش برف شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی را سفید پوش کرد. (در نوزده دی ماه 1393)