تصاویری از شهرستان ورزقان

تصاویر شهرستان ورزقان

بارش برف شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی در دی ماه 1393

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in تصاویر شهرستان ورزقان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بارش برف شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی را سفید پوش کرد. (در نوزده دی ماه 1393)