تصاویر شهرستان ورزقان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بارش برف شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی را سفید پوش کرد. (در نوزده دی ماه 1393)

 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

روستاي كرويق از توابع بخش مركزي ورزقان

 روستاي كرويق از توابع بخش مركزي ورزقان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مسابقه سوارکاری جام ستارخان در ورزقان

 

 مسابقه سواركاري جام ستارخان در ورزقان