شهرستان كليبر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

حمام تاریخی, قدیمی شهرستان کلیبر واقع در روبروی مسجد جامع کلیبر در زیر زمین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تصاويري از خبرگزاري مهر در فصل زمستان از شهرستان كليبر

 

Image
زمستان در شهرستان كليبر (ارسباران)

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

تصاويري از بخش آبش احمد از توابع كليبر

Image