تصاویری از شهرستان کلیبر

شهرستان كليبر

حمام قدیمی کلیبر

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in شهرستان كليبر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

حمام تاریخی, قدیمی شهرستان کلیبر واقع در روبروی مسجد جامع کلیبر در زیر زمین

زمستان در كليبر

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in شهرستان كليبر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تصاويري از خبرگزاري مهر در فصل زمستان از شهرستان كليبر

 

Image
زمستان در شهرستان كليبر (ارسباران)

 

آبش احمد

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in شهرستان كليبر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

تصاويري از بخش آبش احمد از توابع كليبر

Image