امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بارش برف شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی را سفید پوش کرد. (در نوزده دی ماه 1393)

 

 عکس: پرویز گلی زاده از خبرگزاری فارس