اخبار

راهکار موفقیت در احیای جنگلهای ارسباران

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in اخبار خرداد 92 ارسباران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 پيشنهاد دکتر کهرم به شرکت ملي صنايع مس: راهکار موفقیت در احیای جنگلهای ارسباران
دکتر اسماعیل کهرم در گفت و گو با ایرن راهکارهای موفقیت شرکت ملی صنایع مس برای احیای جنگل های ارسباران را تشریح کرد.

به دنبال درج خبری درخبرگزاری ایرن درباره برنامه های شرکت ملی صنایع مس ایران برای احیای بخشی از جنگل های ارسباران که به علل مختلف در گذشته مورد تخریب قرار گرفته است، یک کارشناس با سابقه محیط زیستی ضمن مطلوب ارزیابی کردن رویکرد شرکت مس دراینباره پیش شرط اجرای موفقیت آمیز این طرح را مشروط به بکارگیری گونه های بومی سازگار با جنگلهای ارسباران توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست دکتر اسماعیل کهرم با اشاره به اینکه احیای جنگل اساسا اقدامی پسندیده ای است تاکید کرد: اما این مهم باید با لحاظ کردن موارد مختلفی باشد درغیر این صورت نتایج مورد نظر حاصل نخواهد شد. براین اساس چنانچه درفرآِیند احیا قرار باشد از گونه گیاهی اوکالیپتوس بهره گرفته شود عملا توفیقی حاصل نخواهد شد و انجام دادن آن با انجام ندادن آن برابری می کند.
وی با شاربه به دلایل تخریب منطقی جنگلی ارسباران خاطرنشان ساخت: منطقه جنگلی ارسباران متاسفانه با هدف تامین ذغال قلع و قمح شده است این درحالی است که گونه های متنوع گیاهی مختلفی درترکیب این گیاهی آن وجود دارد که ازجمله می توان به کرب، ذغال اخته، سرخدار، بلوط سفید و ... اشاره کرد.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: با این رویکرد اگر قرار باشد که شرکت مس در احیای جنگلها ی ارسباران، ترکیب متنوع آن را نادیده بگیرد و از یک گونه یکسان نظیر اوکالیپتوس بهره بگیرد، عملا احیا به معنای واقعی صورت نگرفته است.
کهرم با اشاره به اینکه احیای جنگل باید با حفظ بافت طبیعی جنگل صورت گیرد ادامه داد: حفظ خاک و زیبابی و تاثیر بر روی گونه های دیگر از جمله مهمترین شاخص های احیای جنگل هستند درغیر این صورت گونه های غریبه و ناسازگار با بافت طبیعی جنگل ازبین خواهند رفت.
این کارشناس محیط زیست گفت: قطعا اگر شرکت صنایع مس با رعایت موارد مذکور و اعمال ملاحظات زیست محیطی موضوع احیای جنگلهای ارسباران را عملیاتی کند، اقدام آن ماندگار برای طبیعت ایران و قابل تقدیر خواهد بود.