امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر گفت: جهادکشاورزی در زدودن آثار زلزله از چهره اقتصاد کشاورزی اهر با جدیت تمام تلاش دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا آیت عبادپور، درنشست بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهرستان افزود: تخریب زیرساخت‌های کشاورزی از جمله چاه‌های آب، سرعت بخشی بیش از پیش به تولید محصولات در قالب طرح کشاورزی را با مشکلات چندی مواجه ساخته است.

 

وی بابیان اینکه زلزله 21 مردادماه سال گذشته ارسباران نه‌ تنها مسکن ۱۹ هزار و۵۰۰ نفر از مردم این منطقه را تخریب، بلکه به اماکن دامی، مزارع، باغات، ابنیه ها، آب وخاک، قنوات، کانالهای انتقال آب، واحدهای صنعتی و مراتع کشاورزان نیزآسیب جدی رسانده است گفت: کشاورزی یکی ازشغل‌های اصلی مردم این منطقه بوده و لذا باحمایت های مستقیم سازمان مورد توجه ویژه ای قرار داشته و اقدامات بسیار چشمگیری درجهت ایجاد نوسازی وبازسازی زیرساخت های اصلی تولید در زیربخش های مختلف کشاورزی این شهرستان، بخصوص در مناطق آسیب دیده به اجرا درآمده است.

 

عبادپور یادآور شد: درجهت تبدیل اراضی کم بازده و شیب دار شهرستان به کشت نباتات علوفه ای چند ساله و با هدف کاهش فرسایش خاک، حفظ منابع آب وخاک و فرهنگ سازی استفاده بهینه از منابع تولید، مقدار2 هزار و800 کیلوگرم بذر یونجه اصلاح شده در بین بهره برداران این شهرستان که امکان کشت دیم یونجه امکان پذیر بوده، توزیع شده است.

 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر، با اشاره به اینکه تامین بذر اصلاح شده، مناسب وسازگار با اقلیم شهرستان از وظایف مدیریت جهادکشاورزی بوده است، ادامه داد: این مدیریت همچنین مبلغ یکصدو۶۰ میلیون ریال به صورت یارانه در این رابطه به کشاورزان شهرستان پرداخت کرده است.

 

عبادپور، توسعه استفاده از ماشین آلات کنترل کننده خسارت باغات مانند دستگاههای ضدتگرگ در باغات ورگهان را ازدیگر اقدامات انجام پذیرفته در راستای تقلیل خسارات به بخش باغی در این شهرستان ذکرکرد وگفت: تقسیط بندی هزینه های بیمه را می توان در ایجاد افزایش تمایل باغداران به توسعه سطوح تحت پوشش بیمه محصولات اثرگذار قلمداد کرد.