اخبار نيمه دوم 88 ارسباران

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
ميزان نرخ مهاجر‌فرستي از آذربايجان ‌شرقي بيش از ميزان مهاجر‌فرستي استان‌هاي جنگ‌زده‌اي مانندايلام و. اميد محمدي 960
متأسفانه کم توجهي به بخش مرکزي شهرستان باعث مهاجرت روستاييان شده است اميد محمدي 668
استقرار شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد تجاری اميد محمدي 830
برگزاری مسابقه هفت سین در منطقه آزاد ارس اميد محمدي 1073
مصرف سرانه قارچ در آذربایجان شرقی بالاتر از مصرف کشوری است اميد محمدي 1015
کاشت نهال در 1300 هکتار از مناطق غیرجنگلی آذربایجان شرقی اميد محمدي 913
38 درصد جنگلهای ارسباران نابود شده است اميد محمدي 967
با سرمايه گذاريهاي لازم مي توان بيکاري در جامعه را کاهش داد اميد محمدي 687
آبرساني به اراضي دشت گلفرج، صدها فرصت شغلي ايجاد مي‌كند اميد محمدي 1375
نشریه ظهور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا منتشر شد اميد محمدي 1221