اخبار نيمه دوم 88 ارسباران

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
ميزان نرخ مهاجر‌فرستي از آذربايجان ‌شرقي بيش از ميزان مهاجر‌فرستي استان‌هاي جنگ‌زده‌اي مانندايلام و. اميد محمدي 970
متأسفانه کم توجهي به بخش مرکزي شهرستان باعث مهاجرت روستاييان شده است اميد محمدي 680
استقرار شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد تجاری اميد محمدي 841
برگزاری مسابقه هفت سین در منطقه آزاد ارس اميد محمدي 1086
مصرف سرانه قارچ در آذربایجان شرقی بالاتر از مصرف کشوری است اميد محمدي 1029
کاشت نهال در 1300 هکتار از مناطق غیرجنگلی آذربایجان شرقی اميد محمدي 922
38 درصد جنگلهای ارسباران نابود شده است اميد محمدي 976
با سرمايه گذاريهاي لازم مي توان بيکاري در جامعه را کاهش داد اميد محمدي 702
آبرساني به اراضي دشت گلفرج، صدها فرصت شغلي ايجاد مي‌كند اميد محمدي 1396
نشریه ظهور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا منتشر شد اميد محمدي 1229