محرم جعفری، رییس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مشگین

...

رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان اهر از

...

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در نشست سرمایه گذاری

...
...

در فاصله چهار روز تا شروع سال جدید و در آستانه آغاز موج اول سفرهای

...