راهروهای مجلس

نماینده های مجلس منطقه ارسباران

سیدحسین سیدزاده

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سیدحسین سیدزاده نماینده دور پنجم مرند و جلفا

نام پدر : خدایار

تاریخ تولد : 1333

محل تولد :

تعداد آرا : 100.941

درصد آرا : 54.60

رشته تحصیلی :

تسلط بر زبان

قلی الله قلی زاده

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قلی الله قلی زاده نماینده دور پنجم کلیبر

نام پدر : عبدا...

تاریخ تولد : 1339

محل تولد : آبش احمد

تعداد آرا :

درصد آرا :

رشته تحصیلی :

تسلط بر زبان های عربی و انگلیسی

علی اکبرزاده

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

علی اکبرزاده نماینده دور پنجم ورزقان

نام پدر :

تاریخ تولد : 1335

محل تولد : کلیبر

تعداد آرا : 36.205

درصد آرا : 32.80

رشته تحصیلی :

تسلط بر زبان انگلیسی

ولی ا... احمدی زاد سرای

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

ولی ا... احمدی زاد سرای نمایند دور چهارم اهر و هریس

تاریخ تولد : 1336

محل تولد : تبریز

تعداد آرا : 86.684

درصد آرا : 40.00

رشته تحصیلی :

خانعلی پورقربان

نوشته شده توسط اميد محمدي. Posted in دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خانعلی پورقربان نماینده دور چهارم کلیبر

نام پدر : نظرعلی

تاریخ تولد : 1329

محل تولد : کلیبر

تعداد آرا : 24.616

درصد آرا : 55.40

رشته تحصیلی :