درباره ما

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 "به همت هر مرادي را مي توان تسخير كرد."

 

آري خواستيم تا توانستيم، فعل "شدن" را صرف كنيم.

روزي آرزوي ما بود و هدف و آمال و حال كه رسيديم انگيزه و تعهد به كار.

آمده ايم تا بگوييم ناگفته ها، ناشناخته ها و زيبايي ها را.

آمده ايم تا تصويري از بهشت ايرانمان ترسيم كنيم در ديدگان شما عزيزان.

آمده ايم تا بايستيم و بگوييم وطن يعني عشق، شور و سرمستي.

آمده ايم تا به ياري دوستان و عزيزان و مخاطبانمان مجموعه اي را آماده سازيم كه فرد فرد ايراني، سرزمين فراموش شده "ارسباران" را بشناسد.

سايت فوق در سال 1384 برنامه ريزي ، طراحي و در شبكه سراسري اينترنت در معرض عموم قرار گرفت.و سايتي را كه هم اكنون ملاحظه مي فرماييد در اسفندماه سال 1386 مراحل طراحي و برنامه ريزي را آغاز و به اتمام رسيده است.

 

مديران اجرايي سايت :

 

امید محمدی

اميد محمدی

 

سمیه امانی

سميه امانی