مسابقات اتومبیل رانی شمال غرب کشور در منطقه آزاد ارس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گزارش تصویری مسابقات اتومبیل رانی شمال غرب کشور در منطقه آزاد ارس - 12 فروردین 1392

 

 

عکس از سایت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس